Eva Králíková (psycholožka) patří mezi naše nejznámější odborníky v oblasti odvykání kouření. Pracuje v Centru pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN. V chatu pro ČT na otázku "Jaký je váš názor na elektronickou cigaretu" odpověděla:

"Neoporučujeme ji, protože její složení není jasné, ale je nepochybně nesrovnatelně méně škodlivá než klasická cigareta. Začínají se ukazovat i práce, které prokazují, že může pomoci přestat kouřit. Asi bychom tento výrobek měli vzít na vědomí, zejména ve světle toho, že většině závislých kuřáků se přestat nepodaří - tedy každá pomoc dobrá."

Paní Králíkovou tedy můžeme ubezpečit, že složení e-cigarety SKYCIG je více než jasné. Kartomizéry SKYCIG prošly laboratorními testy VŠCHT a neobsahují nic než nikotin a sloučeniny běžně užívané v potravnářském průmyslu.